Industrisjki otirači GAPA - ORTHONESS Maksimalan komfor - Suva sredina

Informacije o kategoriji
• Komforno stajanje radnika omogučavaju milione mehuriča i mikroćelijskom vinilu.
• Ergonomski doprinos od stajanja na 9,4 mm podlozi.
• Kose ivice sa sve 4 strane smanjuju rizik od saplitanja o ivicu otirača
• Nezapaljivost Class 2 (NFPA Safety code 101).
• Adhezija R10 (DIN51130) i BGR181.
• Ne sadrži DOP*

ORTHONESS RIB

• Bezbednije kretanja po hrapavoj površini
• Težina 3 kg/m².
• Boje: siva, crna.

ORTHONESS STANDARD

• Površina „narandžine kore“ omogućava sigurno kretanje u svim pravcima, lako se održava.
• Na raspolaganju sa žutim ivicama u skladu sa OSHA kodom 1910-144.
• Težina 3 kg/m².
• Boje: siva, crna, plava, crno/žuta.

Preporučeno opterećenje:
•  Malo opterećenje, suva sredina.

Standardne dimenzije:
•  60 cm x 91cm,
   91 cm x 152 cm

Rolna - dužina 18,3 m:
•  u širinama 60, 91 i 122 cm

Metraža:
•  u širinama 60, 91 a 122 cm

 

Siva
Siva
Crna
Crna
Siva
Siva
Crna
Crna
Plava
Plava
Crno/žuta
Crno/žuta

 

 

 

 

Sprečava Zamor
Neumarajući
Neklizajući
Neklizajući
Izolacioni
Izolacioni
Zaštitini
Zaštitini

ORTHONESS Maksimalan komfor

ORTHONESS Maksimalan komfor

ORTHONESS Maksimalan komfor