Ulazni otirači GAPA - Oktava

Otirač Oktava ima otvoreno dno, proizveden je za veoma zahtevno korišćenje i dugotrajna opterećenja. Otporan  je na ekstremne klimatske uslove i razne hemikalije. Koristi se pre svega za otklanjanje krupne nečistoće, ali može se koristiti i kao otirač koji sprečava umaranje radnika od dugog stajanja u radionicama i proizvodnim pogonima.

 

Sastav

Oktava Oktava

 

Sastav

Oktava Oktava

otvoreno dno

 

Sastav

Oktava Oktava

spojnica

 

Tehnički parametri

Materijal: čvrsta guma
Dimenzije, sastav, kombinacija: 150x100 cm , 100x100 cm , 100x75 cm , 150x50 cm , 100x50 cm, 75x50 cm
Visina: 14 mm
Veza: module 150x100 cm možete spajati spojnicama i tako dostići zahtevanu dimenziju
Boja: crna
Polaganje: u nivo poda u pripremljeni otvor oivičen Al ramem 15x30x3 mm ili postavljem na pod u Al prelazni ram širine 45 mm
Održavanje: upalu nečistoću počistite ili usisajte
Primena: za ulazne prostorije auto salona, tržnih centara, poslovnih objekata i skijaških centara (ulaz na žičare) itd.

 

 

Oktava

Oktava

Oktava

Oktava