Ulazni otirači GAPA - Škrabák

 
Samonoseći otirač sastavljen od nosećih traka i traka sa otvorima koje su presovane pod određenim pritiskom. Tako se obezbeđuje čvrsto spajanje traka i ravnomerno podnošenje opterećenja. Koristi se za uklanjanje krupne nečistoće, pre svega blata, kamenčića i snega. Može se koristiti i za prekrivanje engleskih dvorišta i kao rešetka za odvod vode postavljanjem u odvodni žljeb ispod nivoa poda. Može se kombinovati sa polimer  betonskim odvodom CLEANBOX – om. Preporučujemo da se kombinuje sa SHATWELL otiračem, radi potpunog čišćenja obuće.

 

Sastav

Škrabak Škrabak
 
Škrabak Škrabak

GUMENI STRUGAČI ZA ČIŠĆENJE:

Gumena strugala za čišćenje namenjena kao dopuna za otirač ŠKRABAK i imaju zadatak da efikasnije čiste obuću i ujedno pomažu da ne dolazi da klizanja na otiraču. Komadi strugala mogu se postavljati u rešetke prema želji kupca. Strugala su namenjena isključivo za rešetke sa dimenzijom otvora od 30 x 10 mm.

 

Tehnički podaci STANDARTNIH rešetki:

Sastav: pocink
Dimenzije otovra: 30x10 mm
Dimenzije noseće trake: 30x2 mm
Dimenzije rešetki: modul 60 x 40 cm sa ugrađenim ramom 30/30
  modul 60 x 40 cm bez rama
  bilo kakva dimenzija - dužina noseće trake ne sme biti veća od 120 cm
Polaganje: u nivo poda u otvor oivičen pocinkovnim ramom ili postavljanjem na pod

 

Tehnički podaci NESTANDARTNIH rešetki:

Dimenzije otvora: 20x20 mm, 30x30 mm, 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm takođe može biti i kombinacija ovih dimenzija (10x40 mm, 10x50 mm itd...)
Dimenzije noseće trake: za opterećenje do 1,5 t - 30x3 mm
  za opterećenje do 3 t - 40x4 mm
  za opterećenje do 9 t - 50x5 mm
  za opterećenje do 30 t - 70x5 mm
Dimenzije rešetke: po želji kupca; za rešetke nestandardnih dimenzija (nosivost, veličina otvora) možete se konsultovati sa nama, nakon čega ćemo vam pripremiti tehnički predlog i ponudu.
Polaganje: u nivo poda u otvor oivičen pocinkovanim ramom ili postavljanjem na pod
Primena: koristi se ispred ulaza u poslovne objekate, skijaške centre, ispod otirača Topwell kao noseći element, za engleska dvorišta, za stepeništa, ali i za porodične kuće

 

 

Škrabak

Škrabak

Škrabak

Škrabak